Новини

От 15 до 19 декември 2019 г. Хебей Депонд прие приемането и одобрението на Министерството на земеделието на Судан. Инспекционният екип премина четири дни на проверка на място и преглед на документи и вярва, че Hebei Depond отговаря на изискванията на WHO-GMP за управление на Министерството на земеделието на Судан и даде висока оценка. Работата по приемането приключи успешно!

dfl (2)

Успешната инспекция на растението от министерството на земеделието на Судан показва, че производствените мощности, системата за управление на качеството и околната среда на Хебей Депонд са в съответствие с международните стандарти на СЗО-GMP и това е официално признато от правителството на Судан, установявайки основа за международен експортен бизнес, отговарящ на целите на международното развитие на компанията и осигуряване на качество на продажбите на продукти на вътрешния пазар, и засилване на влиянието на марката на продукта.


Време за публикуване: май-08-2020